Tên sách: Development management skills

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Thông tin xuất bản: Estados Unidos ; Prentice Hall; 2011
Chủ đề: Management
Tóm tắt:
Phân loại: 658.40071; WHE
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Development management skills / David Alfred Whetten, Kim S Cameron .- Estados Unidos : Prentice Hall , 2011 .- 744 p. : 01 file ; 27 cm .- 9780136121008
Không có bản in trong thư viện