Tên sách: Essentials of supply chain management

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Hugos, Michael
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ ; John Wiley & Sons; 2003
Chủ đề: Chuỗi cung ứng
Phân loại: 658.72; HUG
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Essentials of supply chain management / Michael Hugos .- Hoboken, NJ : John Wiley & Sons , 2003 .- 264 p ; 27 cm .- 0471235172
Không có bản in trong thư viện