Tên sách: Tài liệu hướng dẫn thực hành phần mềm giao dịch ngân hàng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện ngân hàng; 2018
Chủ đề: Ngân hàng
Tóm tắt:
Phân loại: 332.1; TAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Tài liệu hướng dẫn thực hành phần mềm giao dịch ngân hàng : Tài liệu học tập / Nguyễn Tuấn Minh chủ biên; Đinh Đức Thịnh, ... thành viên .- H. : Học viện ngân hàng , 2018 .- 155 tr. : 01 file ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện