Tên sách: Juran's quality handbook

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: New York [etc.]; McGraw-Hill; 1998
Chủ đề: Quality control
Tóm tắt:
Phân loại: 658.401; JUR
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Juran's quality handbook / Joseph M. Juran,... .- New York [etc.] : McGraw-Hill , 1998 .- 1699 p. ; 27 cm .- 007034003X
Không có bản in trong thư viện