Tên sách: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Lao động; 2019
Chủ đề: Pháp luật
Phân loại: 345.59702; PHA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Cường chủ biên; Nguyễn Thị Ngọc Hoa, ... biên soạn .- H. : Lao động , 2019 .- 770 tr. ; 24 cm .- 9786049327834
Không có có bản số trong Thư viện
3 / 3 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.051816 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051817 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051818 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng