Tên sách: Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Đinh Văn Minh
Thông tin xuất bản: H.; Lao động; 2019
Phân loại: 345.59702; DIM
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 / Đinh Văn Minh .- H. : Lao động , 2019 .- 379 tr ; 21 cm .- 9786045985069
Không có có bản số trong Thư viện
3 / 3 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.051819 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051820 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051821 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng