Tên sách: Using MIS

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Kroenke, David M.
Thông tin xuất bản: Pearson; 2018
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 658.4; KRO
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Using MIS / David M. Kroenke, Randall J. Boyle : Pearson , 2018 .- 599 p. ; cm .- 9781292222509
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006164 | Phòng ITP | Sẵn sàng