Tên sách: Giáo trình kiểm toán

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Lao động; 2019
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 657.45;
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình kiểm toán .- H. : Lao động , 2019
Không có có bản số trong Thư viện
Không có bản in trong thư viện