Tên sách: Nguyên lý chung định giá tài sản: lý thuyết và bài tập

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Tài chính; 2015
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 333.332; PHD
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nguyên lý chung định giá tài sản: lý thuyết và bài tập : Sách hướng dẫn dùng cho sinh viên kinh tế trường Đại học và Cao đẳng / Phạm Tiến Đat .- H. : Tài chính , 2015
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.051996 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng