Tên sách: Bài tập thực hành Kinh tế học quốc tế

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Lao động - Xã hội; 2018
Phân loại: 337.076; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập thực hành Kinh tế học quốc tế / Phạm Minh Anh, Nguyễn Thị Ngọc Loan, ... .- H. : Lao động - Xã hội , 2018 .- 110 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052004 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng