Tên sách: Bài tập thực hành Kinh tế vi mô

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Hồng đức; 2019
Chủ đề: Kinh tế học vi mô
Phân loại: 338.5076; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập thực hành Kinh tế vi mô / Đỗ Văn Đức, ... biên soạn .- H. : Hồng đức , 2019 .- 101 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052003 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng