Tên sách: Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng ; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; DAN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 / Vũ Thị Kim Oanh chủ nhiệm; Bùi Huy Trung, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 61 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000612 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng