Tên sách: Đánh giá tác động của năng suất lao động Việt Nam đến năng lực cạnh tranh Quốc gia

Loại hình tài liệu:: Kỉ yếu, NCKH
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Tóm tắt:
Phân loại: 338.709597; DAN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá tác động của năng suất lao động Việt Nam đến năng lực cạnh tranh Quốc gia : Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2021 / Nguyễn Thị Đông chủ nhiệm; Trần Thị Ái Diễm, ... thành viên .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 71 tr. ; 29 cm
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • DTNC.000608 | Kho Kỉ yếu, NCKH | Sẵn sàng