Tên sách: Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Bình Nguyễn
Chủ đề: Quảng cáo
Phân loại: 659.1; BIN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng : From heart to mind: Phương pháp tư duy đổi mới và sáng tạo nội dung / Bình Nguyễn, Việt Anh .- H. : Công ty Công nghệ Truyền thông MediaZ , 2019 .- 216 tr. : Minh hoạ ; 24 cm .- 9786047763238
Không có có bản số trong Thư viện
15 / 15 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.054931 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054932 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054933 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054934 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054935 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054936 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054937 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054938 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054939 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054940 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054941 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054942 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054943 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054944 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.054945 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng