Tên sách: Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội

Loại hình tài liệu:: Luận văn
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Cho vay
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; NGH
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Nguyễn Tuấn Anh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 110 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • LV.004250 | Kho Luận văn, Luận Án | Sẵn sàng