Tên sách: Advanced macroeconomics

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Romer, David
Thông tin xuất bản: New York ; MacGraw-Hill, ; 2012
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 339; ROM
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Advanced macroeconomics / David Romer .- New York : MacGraw-Hill, , 2012 .- 716 p. ; 24 cm .- 9780073511375
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007873 | Phòng ITP | Sẵn sàng