Tin tức và nghiệp vụ thư viện

Học viện Ngân hàng kết nối mạng lưới Thư viện điện tử dùng chung Khối ngành kinh tế các trường Đại học tại Việt Nam

Nhằm mục đích hỗ trợ tích cực tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên, giảng viên Học viện Ngân hàng trong thời gian đào tạo trực tuyến Thư viện Học viện ngân hàng giới thiệu những thông tin mới nhất về lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng. Chỉ một “click” chuột người dùng tin có cả một kho tri thức, thông tin liên quan đến nội dung học tập và nghiên cứu trong “Thư viện điện tử dùng chung khối ngành Kinh tế”.
Xem chi tiết

Một số vấn đề về quyền tác giả trước tác động của Big Data, trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật

Bài viết tập trung làm rõ khái niệm quyền tác giả, hệ thống luật bản quyền trong nước và trên thế giới, cũng như vấn đề quyền sở hữu trí tuệ trước tác động của big data và trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cho việc tuân thủ quyền tác giả trước yêu cầu trên.
Xem chi tiết