Tin tức và nghiệp vụ thư viện

Một số vấn đề về quyền tác giả trước tác động của Big Data, trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật

Bài viết tập trung làm rõ khái niệm quyền tác giả, hệ thống luật bản quyền trong nước và trên thế giới, cũng như vấn đề quyền sở hữu trí tuệ trước tác động của big data và trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cho việc tuân thủ quyền tác giả trước yêu cầu trên.
Xem chi tiết