ACCA F5 Performance management: practice & revision Kit

tác giả
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Sách
Isbd: ACCA F5 Performance management: practice & revision Kit / Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain) .- London : BPP , 2021 .- 220p. .- 9781509783908
Không có sách trong thư viện

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

Loại hình tài liệu: Công nghệ. Các khoa học ứng dụng
Phân loại: Sách
Isbd: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế : Slide .- H.
Không có sách trong thư viện

Bank management and financial service

tác giả Rose, Peter S.
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Bank management and financial service / Peter S. Rose, , Sylvia C. Hudgins. .- New York : Mcgraw - Hill , 2015 .- 264p.
Không có sách trong thư viện

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình tài liệu: Kiểm toán
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
17 / 17 cuốn sẵn sàng

Chứng khoán hóa nợ xấu: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Loại hình tài liệu: Kiểm toán
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Nhập mô tả tài liệu hiển thị trên website

Đánh giá các nhân tố tác động đến giá vàng Việt Nam

Loại hình tài liệu: Khoa học xã hội
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập Tài chính doanh nghiệp 1

tác giả Khoa Tài chính
Loại hình tài liệu: Công nghệ. Các khoa học ứng dụng
Phân loại: Sách
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần ONOFF

Loại hình tài liệu: Kế toán-Kiểm toán
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần ONOFF : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 117 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ công nghiệp PNK

Loại hình tài liệu: Kế toán-Kiểm toán
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ công nghiệp PNK : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Diệu Linh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 91 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways Joint Stock Company

tác giả Đỗ Lan Chi
Loại hình tài liệu: Kế toán-Kiểm toán
Phân loại: Bài trích
Isbd: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways Joint Stock Company : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Lan Chi; Lê Thị Thu Hà hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 113 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng