ACCA F5 Performance management: practice & revision Kit

tác giả
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: ACCA F5 Performance management: practice & revision Kit / Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain) .- London : BPP , 2021 .- 220p. .- 9781509783908
Không có sách trong thư viện

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

Loại hình tài liệu: Công nghệ. Các khoa học ứng dụng
Phân loại: Sách
Isbd: Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế : Slide .- H.
Không có sách trong thư viện

Bank management and financial service

tác giả Rose, Peter S.
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Bank management and financial service / Peter S. Rose, , Sylvia C. Hudgins. .- New York : Mcgraw - Hill , 2015 .- 264p.
Không có sách trong thư viện

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình tài liệu: Kinh tế chuyên ngành
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
17 / 17 cuốn sẵn sàng

Chứng khoán hóa nợ xấu: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Loại hình tài liệu: Kinh tế chuyên ngành
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Nhập mô tả tài liệu hiển thị trên website

Đánh giá các nhân tố tác động đến giá vàng Việt Nam

Loại hình tài liệu: Khoa học xã hội
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập Tài chính doanh nghiệp 1

tác giả Khoa Tài chính
Loại hình tài liệu: Công nghệ. Các khoa học ứng dụng
Phân loại: Sách
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển

Loại hình tài liệu: Khoa học xã hội
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Lý thuyết trò chơi – Ứng dụng phân tích những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp taxi truyền thống

Loại hình tài liệu: Kinh tế. Các khoa học kinh tế
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề "chết" tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Loại hình tài liệu: Khoa học xã hội
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd:
Không có sách trong thư viện

Nhập mô tả tài liệu hiển thị trên website