Quy định sử dụng tài liệu dành cho học viên cao học

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số: 01/TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU DÀNH CHO CAO HỌC VIÊN

  1. Đối với tài liệu chung tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:

1.1. Loại tài liệu

- Giáo trình và tài liệu tham khảo tại tầng 2 và tầng 4

- Sách ngoại văn tầng 5.

- Khóa luận, luận văn, luận án tầng 6

1.2. Hình thức đọc - mượn - trả tài liệu:

- Đọc tại chỗ: Phòng đọc dành cho  sinh viên tại tầng 2,3,4,6

- Mượn tài liệu: 8 ngày với loại hình sách tham khảo, loại hình khóa luậ, luận văn, luận án  được phép đăng ký photo tại tầng 1 thư viện, không được mượn mang về.

- Trả tài liệu: trong 08 ngày tính từ ngày mượn đến ngày trả.

Thực hiện theo Quy định về hoạt động mượn trả tài liệu thư viện, ban hành ngày 30/11/2014.

  1. Xử lý vi phạm

3.1. Đối với trường hợp trả tài liệu quá hạn: Học viên  thực hiện hình thức phạt làm việc tại Trung tâm.

- Quá hạn 3 - 5 ngày: 1 buổi

- Quá hạn 6 - 10 ngày: 2 buổi

- Quá hạn trên 10 ngày: gửi thông tin về Phòng Quản lý người học để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

3.2. Đối với trường hợp làm mất, làm hư hỏng tài liệu (rách phần giấy có chữ, làm bẩn, gạch xóa nội dung…): sinh viên thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Tiền mua tài liệu theo giá niêm yết + Phí xử lý tài liệu: 15.000đ/cuốn.

Cách 2: Học viên tự mua tài liệu (Nộp kèm Hóa đơn mua tài liệu) + Phí xử lý tài liệu: 15.000đ/cuốn.

  1. Liên hệ

- Điện thoại  Sảnh Giao dịch - Tầng 1- Nhà B3: 0243.852.8700

- Email Thư viện: ttttv@hvnh.edu.vn

- Tư vấn trực tuyến: Facebook  Thư viện (Thư Viện Hvnh)

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Ngọc, 0243.852.5287, dd: 0983.101.977

 email: ngocnt@hvnh.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGĐ TTTT-TV (để báo cáo)

- Khoa Sau ĐH (để báo cáo)

- Học viên cao học (để thực hiện)

- Lưu TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020.

Giám đốc Trung tâm

 

 

 


Tin liên quan