Quy định về xử lý vi phạm tại Trung tâm Thông tin - Thư viện

                    QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

          Khi xảy ra vi phạm các quy định tại Trung tâm, tùy theo mức độ, bạn đọc phải chấp hành những hình thức xử phạt sau đây:

  1. Vi phạm về thẻ: Cho người khác mượn thẻ; sử dụng thẻ của người khác, sử dụng thẻ quá hạn

- Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 01 tháng đối với cả người mượn và cho mượn.

  1. Mang trái phép tài liệu ra Trung tâm:

- Trường hợp do sơ ý, không cố ý chiếm dụng, căn cứ trên Biên bản ghi nhận vi phạm: ngừng quyền sử dụng thư viện trong 01 tháng.

- Trường hợp cố ý vị phạm hoặc tái phạm: thông báo về Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản lí người học.

  1. Các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, mất trật tự: Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 02 tuần.
  2. Hành vi chụp ảnh, ghi hình trái phép đối với các tài liệu không được phép:

- Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 01 tháng.

  1. Bồi thường do làm mất, làm hư hỏng tài liệu

- Bạn đọc bồi thường bằng tài liệu có cùng năm xuất bản hoặc tài liệu được tái bản mới nhất + Phí xử lí tài liệu (5.000đ/tài liệu).

- Đối với tài liệu không còn phát hành: bồi thường theo giá ở bìa tài liệu, hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương về giá tiền và nội dung + Phí xử lí tài liệu (5.000đ/tài liệu).

  1. Mượn tài liệu quá thời gian quy định

- Ngừng quyền sử dụng thư viện trong 2 tuần

  1. Các vi phạm về sử dụng thiết bị/ tài sản khác: theo quy định về quản lí tài sản của Học viện Ngân hàng.

Lưu ý: Bạn đọc liên hệ với bộ phận Bổ sung của Trung tâm trong trường hợp không tự mua được tài liệu bị mất, hỏng.

Khi xảy ra vi phạm, bạn đọc cần chấp hành đầy đủ các quyết định về xử lí vi phạm của Học viện Ngân hàng, đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm túc, Trung tâm báo cáo về Hội đồng kỉ luật của Học viện Ngân hàng để xử lí theo đúng quy định.

 

                                                                                                                            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 


Tin liên quan