Học viện Ngân hàng kết nối mạng lưới Thư viện điện tử dùng chung Khối ngành kinh tế các trường Đại học tại Việt Nam

Hiện tại, Học viện Ngân hàng là một trong 7 thành viên chính. của mạng lưới “Thư viện điện tử dùng chung” (gồm 36 thành viên) thuộc dự án “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”. Đến nay, mạng lưới đã phối hợp cung học liệu gồm các tài liệu số của các nhà xuất bản lớn trên thế giới. Cán bộ, giảng viên và người học của Học viện Ngân hàng, truy cập sử dụng thông qua phương thức sau:

            *Website của Sách điện tử SPRINGER Nature

Link truy cập: https://link.springer.com/ 

Springer Nature: Cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông tin sáng tạo, phát triển hoạt động tại 20 quốc gia ở Châu Âu, Mỹ và khu vực Châu Á.

CSDL sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung với 4.178 sách điện tử được xuất bản từ năm 2013 đến năm 2018, và 1091 sách điện tử do Học viện Ngân hàng đặt mua từ năm 2016. Tài liệu được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

            *Website sách điện tử IG PUBLISHING

Link truy cập: https://portal.igpublish.com/iglibrary/ 

IG Publishing (Asia Pacific Ltd.): Nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1999, IG Publishing đã quảng bá và cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến.

CSDL sách điện tử IG PUBLISHING cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung  bao gồm 6.000 sách điện tử được xuất bản từ năm 2015 đến 2020. Tài liệu được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

*Website sách điện tử ELSEVIER

Link truy cập: https://www.sciencedirect.com/ 

Elsevier là nhà xuất bản hàng đầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản tài liệu Khoa học - Công nghệ - Y dược học (STM – Science, Technology, Medical) về các giải pháp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định, cung cấp các trợ giúp hiệu quả hơn, và góp phần tạo ra những khám phá quan trọng trong khoa học, công nghệ… 

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Elsevier cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung gồm 571 sách điện tử được xuất bản từ năm 2017 trở về trước. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

*Website Tạp chí điện tử đa ngành SAGE e-Journals Collection:

Link truy cập: https://journals.sagepub.com

Website này giới thiệu về cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử đa ngành SAGE e-journals collection.

Trong năm 2021 -2022: Người dùng tin được phép truy cập trực tuyến vào dữ liệu của 962 tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999 đến hết năm 2022.

*Website Tạp chí điện tử Emerald (Top 100 Business School).

Link truy cập: https://www.emerald.com/insight

Khi truy cập vào website của tạp chí điện tử Emerald người dùng tin sẽ tìm được:

- Bộ sưu tập chọn lọc các tạp chí khoa học chuyên ngành Kinh tế – Kinh doanh –Quản lý

- Chủ đề: Kế toán - Tài chính - Kinh tế - Kinh doanh - Quản lý & Các chủ đề liên quan

- Hơn 80% các tạp chí được chỉ mục tại Scopus & ISI.

Trong năm 2021-2022 người dùng tin được truy cập trực tuyến vào dữ liệu của 160 tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994 đến hết năm 2022.

Các CSDL giá trị này được cung cấp qua dải IP tĩnh của Học viện Ngân hàng. Người dùng tin muốn truy cập từ xa có thể liên lạc trực tiếp với cán bộ thư viện.

Dự án Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ được đầu tư mới trên cơ sở kế thừa hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên trực tuyến phục vụ học tập, nghiên cứu phong phú.

Thông tin chi tiết về hướng dẫn sử dụng CSDL xem theo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QIq-WrlDDpnF8ykm-Od1U6GWdjNsML4A

 

Hướng dẫn sử dụng liên hệ: cô Trần Thị Tươi - 0983.210.856


Tin liên quan