Lễ trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo

Ngày 18/5, tại Hội trường lớn D1 đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định chứng nhận do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ký công nhận hoàn thành Kiểm định chất lượng với 04 chương trình đào tạo của Học viện Ngân Hàng:
♻️Ngành Tài chính ngân hàng - chuyên ngành Ngân hàng
♻️Ngành Tài chính ngân hàng - chuyên ngành Tài Chính
♻️Ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán
♻️Ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp


Đây là kết quả nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện Ngân Hàng với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu trên 90% đã góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu, cam kết đối với xã hội về chất lượng dạy và học của 04 chuyên ngành tại Học viện Ngân hàng.
Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ vừa là thách thức, vừa là cơ hội, Trung tâm TT-TV là đơn vị thuộc khối quản lý phục vụ với sứ mệnh cung cấp nguồn học liệu có hàm lượng khoa học cao, phong phú, đa dạng và cập nhật; đã, đang và sẽ cam kết tiếp tục đồng hành góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác đào tạo và NCKH của cán bộ, giảng viên và người học tại Học viện Ngân hàng.
Tiếp thu những đánh giá của Đoàn chuyên gia kiểm định sẽ là căn cứ để Trung tâm xác định, triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng trong những lộ trình tiếp theo.
Với thành quả đạt được ngày hôm nay, xin chúc mừng Khoa Ngân hàng, Khoa Tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán, Khoa Quản trị Kinh doanh, chúc mừng Học viện Ngân hàng!

 
 
 
 

Tin liên quan