Dịch vụ mượn tài liệu về nhà

Điều kiện mượn sách: Có thẻ sinh viên/ thẻ học viên/ thẻ công chức của Học viện Ngân hàng

  • Thời gian mượn: 08 ngày

  • Quyền gia hạn tối đa: 01 lần

  • Thời gian gia hạn: 02 ngày

  • Thủ tục mượn sách: Mang sách cần mượn và thẻ sinh viên/ thẻ học viên/ thẻ công chức HVNH tới Quầy Mượn Trả (tầng 1 Thư viện để làm thao tác mượn sách)

  • Lưu ý:

                 Chỉ được mượn Sách Tiếng Việt tại tầng 2 và tầng 4.

                 Tài liệu nội sinh, Sách Ngoại văn, Báo tạp chí không được mượn về.

                  Bạn đọc mượn sách quá hạn sẽ bị phạt


Tin liên quan